Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza možností zvýšení účinnosti asynchronních motorů 

  Novotný, Jiří
  V první části této diplomové práce zabývající se zvyšováním účinností asynchronních motorů, jsou stručně uvedeny základní poznatky o asynchronních strojích s následným přehledem ztrát asynchronních motorů. Další část práce ...
 • Analýza vlivu materiálu magnetického obvodu na účinnost asynchronních motorů 

  Plíšek, Oldřich
  Teoretická část bakalářské práce analyzující vliv materiálu magnetického obvodu na účinnost asynchronních motorů se věnuje rozboru asynchronního motoru a jeho ztrát. Dále popisuje měření, včetně výpočtů jednotlivých ztrát. ...
 • Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW 

  Halfar, Lukáš
  V této diplomové práci, která nese název Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW, je vytvořen automatizovaný měřicí systém pro provádění zkoušek asynchronních strojů. Měřicí algoritmus tohoto systému je ...
 • Energetické parametry jednofázových asynchronních motorů 

  Janáček, Martin
  Diplomová práce pojednává a seznamuje s jednofázovými asynchronními motory, principem činnosti, typy provedení a provozními stavy. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ztrát v motoru a možnost jejich snížení různými způsoby. ...
 • Experimentální stanovení mechanických ztrát turbodmychadla 

  Kudláček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickými ztrátami v turbodmychadlech. V teoretické části podává všeobecné informace o způsobech uložení rotoru turbodmychadla, blíže se pak zaměřuje na hydrodynamická ložiska. Dále tato ...
 • Obecné řešení ztrát ventilových rozvodů 

  Mynařík, Aleš
  Diplomová práce se zabývá stanovením mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu spalovacího motoru. Popisuje výpočetní a experimentální metody stanovení mechanických ztrát ventilového mechanismu. Praktická část diplomové ...
 • Rozbor ztrát malých asynchronních motorů 

  Šišák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem ztrát malých asynchronních motorů. První část práce seznamuje s principem činnosti a konstrukcí asynchronních motorů. Dále je zde pojednáno o problematice jednotlivých ztrát, jejich ...
 • Snižování mechanických ztrát motoru 

  Černohous, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanických ztrát ve spalovacích motorech a ukazuje metody a způsoby k jejich zjišťování. Dále představuje moderní trendy při snižování mechanických ztrát.
 • Snižování mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu 

  Kučera, Pavel
  Tématem této práce jsou mechanické ztráty ve ventilovém rozvodu. Účelem práce je popsat vznik jednotlivých ztrát a jejich možné snížení. Hlavním činitelem vzniku ztrát je tření. Výsledkem práce je poukázat na možné metody ...
 • Snižování třecích ztrát kontaktních dvojic 

  Novotný, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanické účinnosti kontaktních dvojic v aplikaci na klikový mechanismus spalovacího motoru. Úvodní část pojednává o účinnosti spalovacího motoru jako celku, dále pak popisuje ...
 • Výpočtové modelování dynamiky pístního kroužku 

  Dlugoš, Jozef
  Pístní kroužky jsou instalovány do pístu a vložky válce, která nemá dokonale kruhový tvar v důsledku výrobních tolerancí a vnejšího zatížení jako například utažení šroubů hlavy motoru. Jestli se kroužek není schopen ...
 • Výpočtové modelování mechanických ztrát v klikovém mechanismu 

  Smetana, Roman
  V úvodní části diplomové práce je uvedeno obecné seznámení se základy tření, opotřebení a mechanickými ztrátami v klikovém mechanismu. Vlastní práce obsahuje popis metodiky řešení ztrát pomocí MBS softwaru a analýzu ...
 • Výpočtové modelování mechanických ztrát ve ventilovém mechanismu 

  Mačuga, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním mechanických ztrát ve ventilovém mechanismu, zjištěním vhodné metody řešení a její aplikaci na ventilový rozvod vznětového řadového čtyřválcového motoru. Dále se zabývá ...
 • Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

  Halfar, Tomáš
  Diplomová práce Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu se zabývá problematikou snižování ztrát asynchronních motorů malého výkonu. V první části práce seznamuje s konstrukcí a principem činnosti ...