Now showing items 1-13 of 13

 • Administrativní a skladovací objekt v Kunraticích, řešení technologické etapy hrubá spodní stavba. 

  Herůfek, Marek
  Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt spodní stavby administrativního a skladovacího objektu v Kunraticích u Prahy. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění vrtaných pilot, zemní práce a ...
 • Hotel v Čeladné - stavebně technologický projekt 

  Janek, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřená na přípravu realizační fáze Hotelu MIURA v obci Čeladná. V práci popisuji jednotlivé technologické etapy realizace této stavby, technologie provádění hydroizolačního systému hlavního objektu ...
 • Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje 

  Svrček, David
  Diplomová práce řeší návrh a porovnání technologických postupů pro rekonstrukci traťové koleje č. 1 mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou. Konkrétně rekonstrukcí železničního svršku a železničního ...
 • Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje 

  Turoň, Martin
  Téma diplomové práce se zabývá porovnáním technologií rekonstrukce traťové koleje č. 2, mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou v km 7,792 939 – 7,967 592 a v km 8,725 000 – 14,988 677. Cílem ...
 • Porovnání technologií rekonstrukce železniční stanice 

  Vaněk, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává technologický postup prováděných prací v části železniční stanice Pačejov a v přilehlém dvojkolejném úseku v rozsahu pracovních postupů od SP0 do SP3a. Práce porovnává časové i ekonomické ...
 • Příprava realizace výrobní haly v Trutnově 

  Zemánek, Miroslav
  Obsahem diplomové práce je příprava realizace výrobní haly v Trutnově. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění mikropilot, pilot, opláštění panely BRUCHA Paneel. Práce dále řeší kontrolní a zkušební plán pro ...
 • Realizace hrubé spodní stavby čerpací stanice 

  Zemánek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby čerpací stanice v Uherském Brodě. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a provádění monolitických základů. ...
 • Realizace spodní stavby administrativního objektu NAMIRO Olomouc 

  Lukešová, Edita
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní práce a založení a pro provádění monolitického skeletu, návrh strojní ...
 • Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov 

  Urbánek, Štěpán
  Náplní této bakalářské práce je řešení technologických postupů při realizaci hrubé spodní stavby výrobního objektu s administrativní částí. Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce i základové konstrukce, návrh ...
 • Spodní stavba kancelářských prostor ve Zlíně 

  Gajdoš, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní a základové práce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitních požadavků ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno 

  Šemberková, Klára
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno. Moje práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních etap, projekt zařízení ...
 • Víceúčelový objekt Chotovice - stavebně technologický projekt 

  Trynkl, Lukáš
  Řešení technologicko projektu víceúčelového objektu v Chotovicích. Obsahuje: Projekt zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán a položkový rozpočet stavby.
 • Výstavba výrobní a administrativní budovy - stavebně technologický projekt 

  Janků, Ondřej
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výstavby administrativní budovy pro výzkum v Uherském Hradišti. Tato budova je přístavbou k stávající výrobní hale. Práce obsahuje řešení dopravních ...