Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh koncepce vibro-izolační mechatronické soustavy 

    Fargač, Michal
    Tato práce se v teoretické studii zabývá dostupnými možnostmi, jak lze zabránit průchodu vibrací na přesné mechatronické soustavy skrz konstrukci, na které jsou uloženy. Praktická část sestává z navržení konceptu vibro-izolační ...
  • Prototyping a System for Truck Differential Lock Control 

    Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (MDPI, 2019-08-20)
    The article deals with the development of a mechatronic system for locking vehicle differentials. An important benefit of this system is that it prevents the jamming of the vehicle in difficult adhesion conditions. The ...