Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické rozpoznání gest lidské ruky 

    Olejár, Adam
    Táto bakalárska práca je zameraná na realizáciú aplikácie detekujúcu ruku vo videu z webkamery. V prvej časti sú popísané možnosti vhodného predspracovania obrazu a popísané detektory objektov založené na rôznych metódach. ...
  • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

    Hlavatý, Matej
    Projekt sa zaoberá automatickým spracovaním výsledkov 1D gélovej elektroforézy. Študuje základné princípy elektroforézy a druhy šumu a chýb ovplyvňujúcich výsledok. Navrhovaný program slúži na automatickú detekciu stĺpcov ...