Now showing items 1-8 of 8

 • AN Adaptive Control of LUM Smoother 

  Lukac, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  In this paper is presented a new design of LUM smoother. The LUM smoother, a subclass of lower-upper-middle (LUM) filters is used in smoothing image and signal applications. This filter very well can suppress impulsive ...
 • Cannyho operátor a další používané hranové detektory 

  Janda, Miloš
  Tato práce poskytuje úvod do problematiky digitálního zpracování obrazu a definuje základní pojmy pro jeho úspěšné pochopení. Zabývá se několika vhodnými metodami předzpracování obrazu pro detekci hran, metodami pro detekci ...
 • Detekce hran pomocí neuronové sítě 

  Janda, Miloš
  Hlavní náplní této práce je popis a implementace metod detekce hran pomocí neuronové sítě, které jsou náhradou klasických metod detekce hran pomocí hranových detektorů. V prvních kapitolách je obecně diskutována problematika ...
 • Detekce šířky papilární linie u otisku prstu 

  Homola, Antonín
  Tato práce se zabývá návrhem metody detekce šířky papilární linie u otisku prstu. Tato metoda je jedním z možných způsobů detekce živosti. Úvodní část se zabývá definováním otisku prstu, útoky na dnešní systémy a možnostmi ...
 • Distribution of Wages in the Regions of the Czech Republic 

  Lajtkepová, Eva (Vysoká škola finanční a správní, 2020-11-23)
  Regions as higher territorial self-governing units were established in the Czech Republic on the basis of Constitutional Act No. 347/1997 Coll. Their territory was delimited by the territory of the listed districts. The ...
 • Order-Statistic Filters in Dynamic Image Sequences 

  Lukac, R.; Stupak, C.; Marchevsky, S.; Macekova, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-09)
  This paper is concerned with filtering methods in dynamic image sequences corrupted by impulsive noise. Spatial filters based on order statistics are well known. However, image sequences can be considered as spatiotemporal ...
 • Statistické zpracování ročních dat solárního záření v lokalitě VUT FSI v Brně 

  Nečasová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením solárního záření. Cílem práce je zjistit využitelnost solární energie a porovnání solárního záření na šikmou a vodorovnou plochu. Nejprve jsou uvedeny základní informace o solárním ...
 • Vyhodnocení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky 

  Řezník, Jindřich
  Předmětem této práce je vyhodnocení hydrodynamického zatížení na fyzikálním modelu mostovky, především stanovení vztahu mezi mediánem a krajními kvantily jednotlivých složek hydrodynamického zatížení a posouzení vlivu tvaru ...