Now showing items 1-12 of 12

 • Automatické rozpoznání gest lidské ruky 

  Olejár, Adam
  Táto bakalárska práca je zameraná na realizáciú aplikácie detekujúcu ruku vo videu z webkamery. V prvej časti sú popísané možnosti vhodného predspracovania obrazu a popísané detektory objektov založené na rôznych metódach. ...
 • Číslicové zpracování elektroforetogramů 

  Ondroušek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení s elektroforetickými metodami a jejich využitím, popis několika základních filtračních metod, které jsou vhodné pro zpracování elektroforetogramů. A následné využítí v programu, který je ...
 • Digitální filtry pro obrazová data 

  Všetička, Václav
  Práce je se zabývá filtračními metodami pro úpravu digitálního obrazu. Kdy je potřeba vhodným algoritmem zvýraznit požadovanou informaci z obrazu, nebo naopak potlačit rušivé elementy v obraze. Práce popisuje několik ...
 • Filtering of the Color Images Distorted by Impulse Noise 

  Stupak, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-09)
  The paper deals with color image filtering distorted by impulse noise. The component, transformation, and vector filtering are analyzed. The filters are evaluated besides the classical criteria (mean absolute error and ...
 • Fuzzy Stack Filters for Image Processing 

  Marchevsky, S.; Stupak, Cs. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-06)
  This paper is oriented to filtering by fuzzy stack filter of monochromatic images distorted with impulsive noise. Fuzzy stack filter is acquired by extension of stack filters by means of fuzzy logic. Adding some parameters ...
 • Hardwarová akcelerace filtrace obrazu 

  Fiala, Martin
  Obsahem tohoto diplomového projektu je seznámení se s problematikou filtrace obrazu, zejména s teoretickými východisky jejichž původ náleží do teorie lineárních systémů a matematické analýzy funkcí více proměnných. Jsou ...
 • Impulse Detectors for Noised Sequences 

  Lukac, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-06)
  This paper is focused on a problem of impulse detection in the dynamic image environments corrupted by impulse noise. Using a proposed architecture that includes an impulse detector and the median filter, the effective ...
 • Potlačení strukturního šumu typu spekle 

  Kuchař, Otakar
  Diplomová práce se zabývá studií ultrazvuku. První část této práce je věnována základním fyzikálním principům, módům zobrazení, ultrazvukovým sondám, biologickým účinkům a v poslední části artefaktům spojených s ultrazvukovým ...
 • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

  Hlavatý, Matej
  Projekt sa zaoberá automatickým spracovaním výsledkov 1D gélovej elektroforézy. Študuje základné princípy elektroforézy a druhy šumu a chýb ovplyvňujúcich výsledok. Navrhovaný program slúži na automatickú detekciu stĺpcov ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Jamborová, Soňa
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru pro segmentaci obrazu pomocí neuronové sítě. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice. Zaměřuje se hlavně na přípravu obrazových informací pro segmentaci pomocí neuronové ...
 • Separace dynamické a statické složky v sérii obrazů 

  Gebrtová, Karolína
  Bakalářská práce je zaměřena na separaci statické a dynamické složky videa, kde pozadí zůstává stejné a pouze malé části jsou v pohybu. Takové video je reprezentováno nízkohodnostní a řídkou složkou. Díky nízkohodnostní ...
 • Techniky používané pro ostření a rozmazávání obrazu 

  Kubínek, Jiří
  Práce je věnovaná metodám pro úpravu digitálního obrazu. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice, jako je barevný prostor či šum. Především však rozebírá samotné metody umožňující ostření a rozmazávání obrazu. ...