Now showing items 1-11 of 11

 • Automatizace stolku lékařské dentální soupravy VIZIO 

  Gábriš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření schopností lékařské dentální soupravy Vizio. Konkrétně jde o elektrotechnické řešení a programové vybavení kapacitní klávesnice a o navržení principu řízení a ...
 • Baterie pro medicínské aplikace 

  Pagáčová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých uhlíkových materiálů na vlastnosti Li-S akumulátorů. V teoretické části práce jsou popsány primární a sekundární elektrochemické zdroje se zaměřením v medicínských aplikacích. ...
 • Drony - bezpilotní letouny používané v oblasti integrovaného záchranného systému 

  Bobek, Jan
  Drony jsou v oblasti integrovaného záchranného systému používány stále častěji, díky jejich lepší dostupnosti a ceně. V policejní oblasti jsou drony využívány k monitorování různých akcí nebo hlídání podezřelých oblastí. ...
 • Konstrukce peristaltického čerpadla 

  Peslar, Jiří
  Předmětem této práce je konstrukce čerpací jednotky volumetrické infuzní pumpy pro použití v oblasti lékařství. Čerpací jednotka je tvořena lineárním peristaltickým čerpadlem. V práci je řešen mechanický návrh a uspořádání ...
 • Průzkum aplikací huminových kyselin v medicíně a kosmetice 

  Šmídová, Helena
  Hlavní náplní této práce bylo tvořit internetové a literární rešerše zaměřené na dosud známé teoretické poznatky, patentové přihlášky a skutečné realizace, týkající se využití huminových kyselin nebo materiálů, které je ...
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně 

  Kučiš, Michal
  Bakalářská práce popisuje metody pro zobrazení 3D obrazových dat. Součastí práce je implementace metody, která zobrazuje řez daty.
 • Studium vlivu zaváděného plynu na chemické procesy iniciované elektrickým výbojem v kapalinách 

  Dürrová, Anastasia
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlivem zaváděného plynu na chemické procesy iniciované elektrickým výbojem v kapalinách. Jsou zde popsány možné metody diagnostiky reaktivních částic, které vznikají v ...
 • Telemedicína 

  Vaněrka, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o Telemedicíně a jejím využití v dnešní společnosti s přihlédnutím k sociálním a technologickým aspektům minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavním účelem této práce je informovat širokou ...
 • Tvorba báze znalostí pro diagnostikování nemoci 

  Macháček, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby báze znalostí. Popisuje základy expertních systémů, jejich funkci a možné využití v dnešním světě. Výsledkem práce je báze aplikovaná ve webovém rozhraní NPS se schopností ...
 • Využití počítačových her v medicíně 

  Gálíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze ...
 • Využití Vertex a Pixel shaderu v OpenGL pro 3D zobrazení 3D obrazových dat v medicíně 

  Vaďura, Jiří
  Tato práce se zabývá akcelerovaným zobrazováním 3D medicínských dat, např. z počítačové tomografie, pomocí grafického procesoru a s použitím rozhraní OpenGL. Nezpracované řezy jsou načteny do grafické paměti a zobrazeny ...