Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění v ČR 

  Černá, Radka
  Bakalářská práce popisuje otázku systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. V analytické části jsou aplikovány teoretické poznatky na příkladu konkrétního zdravotnického zařízení – Masarykova onkologického ...
 • Design počítačového tomografu 

  Bojková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu výpočetního tomografu (CT), což je lékařský přístroj, který slouží k určení diagnózy pacienta. Práce zkoumá a analyzuje současný stav a produkci těchto přístrojů. Následně je ...
 • Design přístroje pro vyšetření zraku. 

  Bukvald, Jiří
  Diplomová práce se zabývá designem přístroje pro měření zraku, konkrétně autorefraktometrem. Řešením práce byla změna uspořádání jednotlivých částí přístroje. Tím bylo dosaženo nového a originálního tvarového pojetí. Práce ...
 • DPH ve zdravotnictví a její vliv na hospodaření zdravotnických zařízení v ČR 

  Keclíková, Stanislava
  Bakalářská práce popisuje problematiku a specifika daně z přidané hodnoty ve vztahu ke zdravotnictví, které patří mezi resorty přinášející z pohledu daňových zákonů řadu složitých otázek. Teoretická část obsahuje popis ...
 • Vzduchotechnika v pavilonu nemocnice 

  Kops, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit vzduchotechnický systém pro zdravotnické zařízení. Je zde řešeno první a druhé nadzemní podlaží a navrženo tak aby splňovalo hygienické a provozní podmínky pro zdravotnické ...