Now showing items 1-1 of 1

  • Výsuvná část VN rozváděče SR12 se stykačem VSC7 

    Sojka, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá vývojovom retrofitu – výsuvnej časti pre rozvádzač vysokého napätia. Obsahuje krátku rešerš o rozvádzačoch vysokého napätia, popis metódy retrofitovania a kompletný návrh výsuvnej časti so ...