Now showing items 1-1 of 1

  • Farma Helvíkovice 

    Špirková, Silvia
    Táto bakalárska práca vychádza z ateliérovej práce vytvorenej v predmete AG32. Cieľom práce bolo nájsť vhodné urbanistické a architektonické riešenie pre areál farmy v Helvíkoviciach v Pardubickom kraji. Areál sa nachádza ...