Now showing items 1-2 of 2

  • Studium vlivu složení betonu na obrusnost povrchů 

    Hoško, Marek
    Práce se zabývá sumarizací poznatků o problematice týkající se ztrátě protismykových vlastností vozovek, která je způsobena obrusem povrchu. Dále pak uvádí souvislosti mezi typy hrubého kameniva a objemu cementového tmele ...
  • Virtual Textures 

    Biberle, Zdeněk
    Tato práce pojednává o technice známé jako Virtuální texturování či Megatexture. Popisuje způsoby implementace této techniky na běžně dostupném grafickém hardwaru. Popisuje také programovou knihovnu VortexVT, která byla ...