Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

    Raček, Jakub
    Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
  • Studie variant čištění specifických odpadních vod 

    Pernička, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi čištění odpadních vod s nízkým množstvím organického znečištění u malých zdrojů znečištění. V rešeršní části práce bude proveden popis objektů s nízkým množstvím organického znečištění ...