Now showing items 1-2 of 2

  • Microcode-Controlled Ram Bist 

    Lukáš, Vykydal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    This paper deals with memory testing principles, focusing mainly on March algorithms. It describes their usage on word based memories. In second part it proposes small programmable BIST controller that can be used in digital ...
  • Mikroprogramem řízený RAM BIST 

    Vykydal, Lukáš
    Cílem práce je seznámit se s defekty polovodičových pamětí a algoritmy určenými pro je- jich detekci. Následně se práce zabývá návrhem a implementací BIST kontroléru pro test polovodičových pamětí s nízkými nároky na ...