Now showing items 1-1 of 1

  • Měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Fedra, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá mením výškové polohy tžišt vozidla. V první ásti jsou popsány všechny metody pro mení výškové polohy. Druhá ást se zabývá návrhem mícího zaízení. Toto zaízení je analyzováno Metodou Konených ...