Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní scénáře popisující systém DNS 

    Sakala, Peter
    Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané ...