Now showing items 1-2 of 2

  • Management osobního rozvoje 

    Černá, Zdena
    Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována ...
  • Význam duševní hygieny pro daňového poradce 

    Zbranková, Markéta
    Tato bakalářská práce zkoumá význam duševní hygieny pro práci daňového poradce. Obsahuje návrh doporučení, která budou vyhovovat potřebám této profese a zajistí tak duševní rovnováhu daňového poradce a tím i zvýšení jeho ...