Now showing items 1-1 of 1

  • Programové vybavení gamaspektrometru 

    Adamec, Filip
    Tato práce se zabývá návrhem, implementací menu a komunikace s nadřazeným systémem pro gama spektrometr. V první části dokumentu jsou popsány základní principy měření spektra gama záření a jeho zpracování. V druhé části ...