Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická kalibrace dopravní kamery pro měření rychlosti vozidel 

  Nociar, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre automatickú kalibráciu dopravnej kamery za účelom merania rýchlosti vozidiel. Práca obsahuje teoretický úvod do problematiky kalibrácie kamery, popisuje princípy ...
 • Bezdrátový telemetrický systém pro RC model 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii bezdrôtového telemetrického systému, ktorý je špeciálne určený pre použitie v modeli lietadla na diaľkové ovládanie. Rieši softwarovú aj hardwarovú realizáciu telemetrického systému, ...
 • Měření přenosových parametrů datových sítí 

  Haško, Juraj
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu možných metód merania prenosových parametrov dátových sietí, porovnanie jednotlivých metodík merania a určenie vhodnosti ich použitia pre určitý typ siete. Jej súčasťou je návrh ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Novák, Adrián
  V bakalárskej práci je popísané vytvorenie desktopovej aplikácie, ktorá spracováva radarové dáta, z nich vhodným spôsobom detekuje zachytené vozidlá a určuje ich rýchlosť a smer pohybu. Jadro aplikácie využíva Fourierovú ...
 • Stabilizační a autopilotní systém pro RC model letadla 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu stabilizačného a autopilotného systému, ktorý je určený pre použitie v modeloch lietadiel na diaľkové ovládanie. Práca obsahuje hardwarový návrh platformy, ktorá je schopná ovládať model lietadla ...
 • Určování pohybu z akcelerometrických dat 

  Montilla, Michaela
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou záznamu zrýchlenia pomocou akcelerometrických senzorov a vytvorenie programu pre transformáciu zrýchlenia na polohu. Práca predstavuje súhrn teoretických podkladov, pre ...