Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Megová, Simona
    Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie výkonnosti podniku vybranej výrobnej spoločnosti a následnú implementáciu zvolenej metódy Balanced Scorecard, prostredníctvom ktorej usmerňuje chovanie a prístup spoločnosti k ...
  • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

    Horná, Klára
    Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. Podnik je analyzovaný pomocou viackriteriálneho modelu START PLUS. Na základe tohto modelu, pomocou bodového hodnotenia, ...