Now showing items 1-1 of 1

  • Účetní a daňové aspekty fúze podniků 

    Kováříčková, Jana
    Předmětem diplomové práce „Účetní a daňové aspekty fúze podniků“ je analýza účetních a daňových dopadů na fúzi podniků. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska spojená s Projektem fúze a celým procesem ...