Now showing items 1-4 of 4

 • Napjatostně deformační analýza vrtné věže v Gbelích 

  Vizváry, Peter
  Bakalárska práca je svojím obsahom zameraná na napätostne deformačnú analýzu vrtnej veže nachádzajúcej sa v Gbeloch. Jej hlavným cieľom je zostavenie rovníc statickej rovnováhy pre analytické riešenie konštrukcie a jeho ...
 • Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. 

  Mikula, Jakub
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia únavových trhlín v obecnom rovinnom telese. Pre odhad smeru šírenia únavovej trhliny a zber dát bolo vytvorené užívateľské makro v programovacom jazyku ...
 • Tepelný zdroj s nastavitelným gradientem teploty 

  Masár, Pavol
  Práca skúma návrh tepelného zdroja tvaru dosky pre vedecko-biologické účely. Doska má mať nastavitežnú povrchovú teplotu a teplotný gradient. V prvej časti práce je pomocou simulačného programu navrhnúť materiál a rozloženie ...
 • Teplovodná deska s řízeným teplotním polem 

  Masár, Pavol
  Navrhnutie a realizácia dosky s ciežom nastavení homogenity teplotného poža pomocou riadiacej jednotky. Návrhy sú podporené výsledky analýzy numerického modelu . Doska je realizovaná a overená v režimoch chladenie/ohrev/gradient ...