Now showing items 1-5 of 5

 • Automatické ladění regulátoru pro DC motor 

  Tran, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola ...
 • Identifikace parametrů elektrických motorů metodou podprostorů 

  Jenča, Pavol
  V tejto diplomovej práci je riešená identifikácia parametrov elektrických motorov pomocou metódy podpriestorov. Elektrické motory sú simulované v prostredí Matlab/Simulink a konkrétne sa jedná o jednosmerný motor s ...
 • Negace ve fuzzy logice 

  Dekrét, Lukáš
  Táto práca sa venuje fuzzy logickým spojkám, najmä negátorom, ich vlastnostiam a konštrukciám. Zamerali sme sa aj na trojuholníkové normy a konormy, teda na funkcie, ktoré sa často používajú na modelovanie fuzzy konjunkcie ...
 • Signály s omezeným spektrem, jejich vlastnosti a možnosti jejich extrapolace 

  Mihálik, Ondrej
  Práca je zameraná na spektrálne obmedzenú extrapoláciu signálov pomocou konečného radu špeciálnych funkcií – anglicky nazývaných prolate spheroidal wave functions. Naším cieľom je zistiť, do akej miery je možné extrapolovať ...
 • Statické řešení částí textilních konstrukcí 

  Husáriková, Natália
  Bakalárska práca sa zaoberá zisťovaním modulu pružnosti experimentálnym meraním a porovnaním s hodnotami deklarovanými výrobcom. V práci je navrhnutá vlastná metodika merania membránových pásikov. Takto zistené hodnoty ...