Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

    Mudroch, Michal
    V tejto bakalárkej práci je predstavená technológia výroby a premena elektromagnetického žiarenia na elektrickú energiu s využitím perovskitov. V práci sú popísané známe druhy štruktúr perovskitových fotovoltaických článkov ...
  • Účelová mapa brněnského veledromu a jeho okolí 

    Hrabovský, Lukáš
    Bakalárska práca je zameraná na vyhotovenie účelovej mapy Brnenského velodromu v mierke 1:250. Severná časť bola zameraná mnou a južná časť bola prevzatá od kolegu Samuela Ďuriša. Účelová mapa obsahuje výškopis, polohopis ...