Now showing items 1-1 of 1

  • Toxické oxoanionty ve vodách 

    Kováč, Lukáš
    Práca zahrňuje poznatky z problematiky toxických oxoaniontov vo vode. Na základe dostupných zdrojov zhodnotiť výskyt rizikových oxoaniotov vo vodách, analyzovať ich enviromentálnu nebezpečnosť vo vode a zaoberať sa ...