Now showing items 1-3 of 3

 • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

  Řezník, Bohuslav
  V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
 • Mozaikové geopolymerní tenkovrstvé omítky pro dekorativní aplikace 

  Svidroňová, Barbora
  Táto baklárska práca sa zaoberá prípravou maozaikových geopolymérnych omietok, použitými plnivami a sleduje ich vplyv na výsledné vlastnosti geopolymérnej omietky. Cieľom práce je výber vhodných surovín pre plnivo, stanovenie ...
 • Technologie pórobetonu 

  Koutný, Ondřej
  Stavebnictví je nedílnou součástí průmyslu každé vyspělé země. Hlavní roli zde nehraje ovšem pouze konstrukční hledisko, ale i materiál stavebních dílců. V posledních padesáti letech se na trhu objevila možná alternativa ...