Now showing items 1-2 of 2

  • Design vertikální frézky. 

    Šupálek, Martin
    Tato diplomová práce je vypracována jako experimentální řešení vertikální frézky a její designérská vize do budoucnosti. Cílem je navrhnout vertikální frézku, která bude číslicově řízená a vhodná pro obrábění malých tvarových ...
  • Návrh lisovacího přípravku 

    Hostinský, Michal
    Stříhání, jakožto technologie plošného tváření, se řadí mezi progresivní způsoby zpracování kovů. V porovnání s novými technologiemi obrábění kovů má stále své nezastupitelné místo ve strojírenské výrobě. Předkládaný projekt ...