Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh výroby nosného plechu 

  Filip, Jiří
  Práce předkládá návrh technologie výroby nosného plechu, který je vrchní součástí servisního vozíku, sloužícího k manipulaci s vypínačem vysokého napětí. Nosný plech je vyráběn z nízkouhlíkové, hlubokotažné oceli DX51D+ZM ...
 • Technologie plošného tváření v hromadné výrobě 

  Spurný, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2341 předkládá literární studii problematiky technologie stříhání plošného a objemového materiálu. Tato práce je zaměřena na obecné rozdělení a stručný popis jednotlivých ...
 • Technologie výroby výztuhy pro automobil 

  Spurný, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301-2 předkládá návrh technologie postupu výroby výlisku – výztuhy karoserie automobilu z materiálu H 220 P a konstrukční návrh nástroje pro operace lisování 1, 2 a ...
 • Výroba držáku pojezdového kolečka pračky 

  Kopřiva, Tomáš
  Práce řeší návrh technologie výroby součásti stříháním a ohýbáním. Jedná se o součást používanou pro uchycení kolečka pračky, která se vyrábí z ocelového plechu. Rozborem technologií vhodných pro výrobu byla zvolena výroba ...
 • Výroba pouzdra protlačováním za studena. 

  Šimeček, Tomáš
  ŠIMEČEK Tomáš: Výroba pouzdra protlačováním za studena. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh postupu výroby „pouzdra“ objemovým tvářením za studena. Polotovarem je kruhová tyč ČSN 42 6510 z oceli ...
 • Výroba součásti "Kroužek" plošným tvářením 

  Stejskal, Luboš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby součásti „Kroužek" plošným tvářením z hlubokotažné oceli ČSN 11305. Předpokládaná roční série 250 000 kusů. Na ...
 • Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním 

  Poljak, Peter
  Predložená práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia B23390-00 Strojní inženýrství sa zaoberá technológiou valcovania prstencov. V rešerši sú popísané princípy technológie valcovania prstencov, prehľad tvarových skupín ...