Now showing items 1-2 of 2

  • Challenges and Contradictions of Metal Nano-Particle Applications for Radio-Sensitivity Enhancement in Cancer Therapy 

    Pagáčová, Eva; Štefančíková, Lenka; Schmidt-Kaler, Franz; Hildenbrand, Georg; Vičar, Tomáš; Depeš, Daniel; Lee, Jin-Ho; Bestvater, Felix; Lacombe, Sandrine; Porcel, Erika; Roux, Stéphane; Wenz, Frederik; Kopečná, Olga; Falková, Iva; Hausmann, Michael; Falk, Martin (MDPI, 2019-01-30)
    From the very beginnings of radiotherapy, a crucial question persists with how to target the radiation effectiveness into the tumor while preserving surrounding tissues as undamaged as possible. One promising approach is ...
  • Depozice kovových nanočástic z roztoku a výzkum jejich optických vlastností 

    Ligmajer, Filip
    Tato práce se zabývá kovovými nanočásticemi, jejich depozicí na křemíkový povrch a výzkumem jejich optických vlastností. Je ukázáno, že v~důsledku modifikace koloidních roztoků zlatých nanočástic fluorovodíkovou nebo ...