Now showing items 1-2 of 2

  • Nůžky na kovový odpad 

    Zborník, Radek
    Tato bakalářská práce je zaměřena na inovaci již zhotovených hydraulických nůžek, které primárně slouží k dělení kovového odpadu na předepsanou kusovitost. Cílem je tedy řešení problému s ohýbáním střižného ramene, dále ...
  • Technologie výroby nože demoličních nůžek 

    Měrka, Tibor
    Cílem této práce je analýza technologie zpracování kovového odpadu se zaměřením na stříhání. Dále se práce zabývá popisem technologického postupu výroby hrotového nože demoličních nůžek, vyráběných italskou firmou, která ...