Now showing items 1-1 of 1

  • Model akumulace velkých objemů energie 

    Radil, Lukáš
    Cílem této práce je seznámit čtenáře o problematice akumulace velkých objemů elektrické energie. Jsou nastíněny možnosti jejího provedení, jakými prostředky je možno toho dosáhnout. V další části práce jsou popsány možnosti ...