Now showing items 1-2 of 2

  • Přestavba komunikační síťové infrastruktury 

    Wawreczka, Marek
    Tato bakalářská práce pojednává o komplexním návrhu počítačové sítě pro fiktivní firmu ‚‚KO SYS a.s.‘‘ Objekt je složen z hlavní administrativní budovy kterou, se budeme v mé bakalářské práci zabývat a výrobní halou, která ...
  • Využití optického přenosu v průmyslu 

    Worbis, Vít
    Cílem semestrální práce Využití optického přenosu v průmyslu je najít správná zařízení pro komunikaci v průmyslových aplikacích, která by vedla k lepšímu ovládání a řízení těchto aplikací. Má ukázat téměř bezproblémové ...