Now showing items 1-1 of 1

  • Sekundární metalurgie oceli 

    Neduchal, Bronislav
    Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...