Now showing items 1-3 of 3

 • Dielektrické metapovrchy jako moderní optické prvky 

  Rovenská, Katarína
  Vďaka ich vysokej verzatilite a nízkej priestorovej náročnosti sú metapovrchy sľubným nasledovníkom tradičných optických komponentov. Táto práca sa upriamuje na metapovrchy, ktoré môžu nahradiť polvlnné doštičky a difraktívne ...
 • Pokročilé plazmonické materiály pro metapovrchy a fotochemii 

  Ligmajer, Filip
  Plazmonika, tedy vědní obor zabývající se interakcí světla s kovovými materiály, nabízí ve spojení s nanotechnologiemi nezvyklé možnosti, jak světlo ovládat a využívat. Výsledkem tohoto spojení může být například zaostřování ...
 • Příprava a charakterizace nanostruktur s funkčními vlastnostmi v oblasti plazmoniky 

  Babocký, Jiří
  Tato dizertční práce se zabývá výrbou a charakterizací plasmonických nanostruktur. Její první část začíná krátkým úvodem do plasmoniky s navazujícím přehledem metod, které jsou v dnešní době nejčastěji používány k výrobě ...