Now showing items 1-2 of 2

  • Dielektrické metapovrchy jako moderní optické prvky 

    Rovenská, Katarína
    Vďaka ich vysokej verzatilite a nízkej priestorovej náročnosti sú metapovrchy sľubným nasledovníkom tradičných optických komponentov. Táto práca sa upriamuje na metapovrchy, ktoré môžu nahradiť polvlnné doštičky a difraktívne ...
  • Pokročilé plazmonické materiály pro metapovrchy a fotochemii 

    Ligmajer, Filip
    Plazmonika, tedy vědní obor zabývající se interakcí světla s kovovými materiály, nabízí ve spojení s nanotechnologiemi nezvyklé možnosti, jak světlo ovládat a využívat. Výsledkem tohoto spojení může být například zaostřování ...