Now showing items 1-1 of 1

  • Meteostanice připojitelná k PC 

    Šimeček, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá sestavením meteostanice připojitelné k PC pomocí USB rozhraní. Cílem práce je navrhnout, sestrojit a naprogramovat meteostanici, která měří hodnoty teploty, relativní vlhkosti a atmosférického ...