Now showing items 1-8 of 8

 • Automatizovaný měřící systém teploty 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s principy měření meteorologických veličin. Dle získaných poznatků je navržen systém pro automatické měření teploty (případně jiných klimatických veličin) prostřednictvím ...
 • Emo Počasí 

  Drštičková, Hana
  Práce vznikla provázáním dvou tématických okruhů, duševního zdraví a atmosférických jevů, respektive počasí. Umělecky zkoumám především formy odcizení (alienace) a emocionální otupělosti, na něž myšlenkově navazuji tematizací ...
 • Meteostanice s rozhraním Ethernet 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí meteorologické stanice. Meteorologická stanice je navržena a zkonstruována tak, aby byla schopna měřit základní meteorologické veličiny (teplotu, vlhkost vzduchu, tlak ...
 • Návrh a realizace meteorologické stanice 

  Bílý, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice. V první části práce byly rozebrány možnosti měření meteorologických veličin. Další část práce se zabývá výběrem vhodných senzorů a koncepcí venkovní a řídící ...
 • Popis základních meteorologických jevů a příslušné měřící techniky 

  Klusáček, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis základních meteorologických jevů a na jejich dopad na běžný život. Je zde uveden stručný popis atmosféry a poté podrobný popis základních veličin a jednotlivých jevů odehrávající ...
 • Střih větru jako nebezpečný jev v letectví 

  Novozámský, Adam
  Práce pojednává o střihu větru a jeho vlivu na leteckou dopravu. Ten je rozebrán na teoretické úrovni a uveden do praxe v letecké dopravě. Jsou zde zmíněny metody pozorování, predikce, hlášení střihu větru i doporučené ...
 • Termické stoupavé proudy v České republice a jejich využití sportovními piloty 

  Ožana, Martin
  Tato práce se zabývá stručným přehledem typů stoupavých proudů nad naším územím, především pak výskytem a předpovědí termické konvekce. Protože jsou kluzáky do vzduchu vlekány motorovými letadly, obsahuje i přehled informací, ...
 • Volumetrické mraky 

  Barvíř, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro volumetrické mraky. Jsou zde popsány jednotlivé techniky pro vytvoření a zobrazení volumetrických mraků, mezi něž patří samotná vizualizační technika oblaků a atmosferický ...