Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

    Koubek, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
  • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

    Sochorová, Ingrid
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.