Now showing items 1-1 of 1

  • Využití zkušebních prefabrikátů pro most na místní komunikaci 

    Hanzlík, Petr
    Tématem bakalářské práce je využití zkušebního prefabrikátu pro most na místní komunikaci. Účinky od zatížení na nosnou konstrukci jsou řešeny metodou spolupůsobící šířky. Práce se věnuje posouzení konstrukce podle mezních stavů.