Now showing items 1-3 of 3

 • Metody měření parametrů ve tváření kovů. 

  Knebl, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření termomechanických parametrů při tváření kovů za vyšších rychlostí deformace. V první části je vypracována obecná literární studie, obsahující přehled metod měření požadovaných ...
 • Proudový postranní kanál mikroprocesorů 

  Obručník, Ondřej
  V této diplomové práci je podrobně prostudována problematika proudového (výkonového) postranního kanálu. Zabývá se útokem na tento typ postranního kanálu a způsoby, kterými je možné tento kanál analyzovat. Také jsou zde ...
 • Využití robotické totální stanice pro měření jeřábových drah 

  Chomjak, Ján
  Predmetom tejto diplomovej práce bolo využite robotickej totálnej stanice pre meranie žeriavových dráh. Pre určenie priamosti koľajníc mal byť použitý systém automatického cielenia na hranol. Zameraná bola jedna žeriavová ...