Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

    Štěpánek, Jakub
    Tato práce je se zabývá diagnostickými metodami a metodikou průzkumu dřevěných konstrukcí. Teoretická část je zaměřena na dřevo jako konstrukční materiál, jeho vady, fyzikální a mechanické vlastnosti, přehled používaných ...