Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny organizační kultury v CK Novalja 

    Tesařová, Jaroslava
    Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a obsahu organizační kultury cestovní kanceláře Novalja a jejího vlivu na efektivnost fungování firmy. Cílem práce je analyzovat nynější organizační kulturu ve zvolené ...