Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

    Hladíková, Lucie
    Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.