Now showing items 1-7 of 7

 • Charakteristika výživových hodnot masa různých hospodářských zvířat. 

  Kubištová, Petra
  ABSTRAKT V této diplomové práci byly hodnoceny základní nutriční hodnoty masa různých hospodářských zvířat. Do experimentální části bylo zahrnuto hovězí maso (býci, jalovice a telata), vepřové maso (vepříci, kanečci a ...
 • Koloběh arsenu a jeho specií v životním prostředí 

  Ševčíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce, která je z velké části rešeršní, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin arsenu ve složkách životního prostředí a metodami jejich stanovení (speciační analýza). V experimentální části práce byly ...
 • Palladium v životním prostředí 

  Hajdová, Jana
  Tato práce se podrobněji zabývá palladiem v životním prostředí. Jeho využití je zejména v automobilovém průmyslu jako složka katalyzátorů motorových vozidel, ale také se uplatňuje v zubním lékařství, šperkařství a ...
 • Rhodium v životním prostředí 

  Ondreášová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou rhodia, jeho využitím v automobilovém průmyslu, výskytem ve složkách životního prostředí (ovzduší, půda, vegetace, voda), akumulací a transformacemi. Také jsou popsány způsoby ...
 • Stanovení tenzidů v odpadech a odpadních vodách 

  Sigetová, Martina
  Tenzidy patria medzi povrchovo aktívne látky so schopnosťou znižovať povrchové napätie, čo sa využíva hlavne v pracích a čistiacich prostriedkoch. Diplomová práca je zameraná na stanovenie tenzidov v odpadoch a odpadných ...
 • Význam platiny v životním prostředí 

  Brestovská, Marta
  Tato bakalářská práce, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin platiny ve složkách životního prostředí (voda, půda, ovzduší) a metodami jejich stanovení. V práci je také zmíněno neméně podstatné stanovení platiny v ...
 • Zhodnocení metod pro stanovení tenzidů 

  Soukupová, Alena
  V bakalářské práci na téma zhodnocení metod pro stanovení tenzidů byl na základě dostupné literatury vypracován seznam možných metod používaných pro stanovení tenzidů v povrchových a odpadních vodách. V teoretické části ...