Now showing items 1-3 of 3

 • Metody analýzy přenosových struktur v časové oblasti. 

  Lábsky, Balázs
  Práce se zabývá metodami analýzy přenosových struktur v časové oblasti. Po prostudování základní problematiky jsou navrženy způsoby modelování a simulace jednoduchých přenosových struktur v elektrotechnice. Při analýze ...
 • Simulace šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru 

  Černý, Filip
  Tato práce se zabývá problematikou a řešením simulace akustiky uzavřených prostorů. Úvodem práce je seznámení se zvukem jako vlněním a jeho chováním v uzavřeném prostoru. Dále se text zabývá výpočetními metodami akustiky ...
 • Využití metody FDTD k modelování zobrazování v biofotonice 

  Říha, René
  Diplomová práce se zabývá ověřením praktické využitelnosti metody FDTD pro simulaci zobrazování v koherencí řízeném holografickém mikroskopu. Byly podrobně prozkoumány různé možnosti určení matice rozptylu a vybrán optimální ...