Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a zlepšování jakosti s využitím sedmi jednoduchých nástrojů jakosti 

  Fejksová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou jakosti ve společnosti Karsit, s. r. o. První část je zaměřena na analýzu současného stavu a na popis problematiky v teoretické rovině. V další části jsou nástroje managementu jakosti ...
 • Hodnocení spolehlivosti vybraných prvků PPO 

  Němec, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce bylo kvalitativní hodnocení spolehlivosti vybraných prvků protipovodňových opatření, zkráceně PPO. Cílem práce bylo navrhnout postup hodnocení PPO a navržený postup poté uplatnit na konkrétní ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci 

  Kopecká, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky v podniku Provident Financial s.r.o., který je poskytovatelem krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů. Práce je rozdělena do tří části, kdy ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Šmerdová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik zakázky podnikem iMi partner a.s., která se zabývá výrobou a potiskem reklamních předmětů. Diplomová práce je rozdělená na tři části. První část se věnuje teoretické části, kde ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Červená, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá riziky řízení průběhu zakázky v podniku. Jedná se o společnost DIPO, která se zabývá výrobou zakázkových pracovních oděvů. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou na základě ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Romanová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve firmě Bonita Group Service s.r.o., která vyrábí dětská hřiště, workoutová hřiště a fitness prvky. Práce popisuje současnou situaci, příslušnou legislativu a metody k ...