Now showing items 1-2 of 2

  • Nestacionární proudění v potrubí 

    Šrenk, David
    Práce se zabývá nestacionárním prouděním v potrubí. Pří proudění v potrubí je dominantní pouze jedna složka rychlosti, problém se tedy zjednoduší na jednodimenzionální. Bakalářská práce má analytický základ v parciálních ...
  • Teorie hydraulického rázu 

    Šíblová, Kamila
    Práce je přehledovým textem, který se zabývá teori´i, řešením a využitím hydraulického rázu. K řešení je zde využito metody charakteristik, metody Lax Wendroff a metody FTCS. Práce je ucelením veškerých dostupných informací ...