Now showing items 1-6 of 6

 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kremláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu rodinného obchodu, který se zabývá prodejem potřeb a krmiv pro zvířata a dále analýzou informačního systému této firmy a návrhem jeho zlepšení za účelem podpory ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Lapuníková, Eva
  Posuzujíc informační systém firmy, tato práce pojednává o analýze a návrhu změn, vedoucí ke zlepšení stávající situace podniku. V úvodní části práce se nachází seznámení s teorií týkající se problematiky informačních systémů ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černín, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému podniku a návrh změn. Primárně se práce soustředí na doplnění stávajícího informačního systému o modul Mzdy a personalistika. Jako druhá část prováděné změny ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Skopalík, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného informačního systému firmy IES spol. s r. o. a návrhu změn. K posouzení IS a firmy se využívá metod SWOT a HOS 8. Na základě získaných výsledků těchto metod bude posouzen ...
 • Posouzení situace a návrh informačního systému malé prodejní firmy 

  Rohovský, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího informačního systému ve firmě, posouzením jeho výhodnosti a výběrem vhodnějšího informačního systému. Zaměřuje se hlavně na porovnání a analýzu vybraných produktů, které ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému a návrh změn 

  Ondřejíková, Zuzana
  Práce se zabývá informačním systémem zvolené firmy. Mezi hlavní cíle patří objektivní zhodnocení tohoto informačního systému a navržení možných změn. Pro zhodnocení daného IS byly použity především metody HOS8 a SWOT, na ...