Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika vlastností polovodičových materiálů 

    Šeliga, Ladislav
    Tato práce se zabývá popisem základních vlastností polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodiče. V první části práce jsou rozebrány elementární polovodiče, polovodičové sloučeniny a pásová struktura. V ...