Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh projektu zavedení nového produktu do výroby 

  Weberová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu projektu nového produktu a jeho uvedení do výroby s využitím metodik projektového managementu. Návrh projektu je určen pro společnost, která vyrábí zemědělskou techniku
 • Návrh průběhu zpracování první etapy „Studie proveditelnosti pro realizaci centrálních nákupů“ 

  Pohanová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá projektovým managementem a návrhem postupu zpracování veřejné zakázky centralizovaných nákupů. Zmiňuje teoretické poznatky v problematice projektového managementu v oblasti plánování a legislativní ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci 

  Kopecká, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky v podniku Provident Financial s.r.o., který je poskytovatelem krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů. Práce je rozdělena do tří části, kdy ...
 • Využití metod časového plánování při řízení projektu výstavby 

  Dymáček, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití metod časového plánování pří řízení projektu a vysvětluje základní principy, které se této oblasti týkají. Cílem této práce je aplikace a následné porovnání těchto metod na praktickém ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Plhal, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu. Jejím cílem je návrh projektu na rozšíření pole působnosti vybrané společnosti s využitím teoretických znalostí projektového managementu. Tyto znalosti jsou ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Markulchak, Alina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využiti nástrojů projektového managementu ve společnosti KREITANA s.r.o..V první časti bakalářské práce popsány teoretické znalosti projektového managementu. Druha analytická ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Hofírek, Adam
  Diplomová práce se zabývá vhodným výběrem informačního systému personalistiky a řízení lidských zdrojů ve větší české technologické společnosti. Jejím obsahem je rovněž zpracování vybraných analýz k identifikaci nedostatků ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Anýž, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro společnost Prospánek SE. Cílem mé práce je posoudit požadavky na IS a dobře ho aplikovat do provozu. Diplomová práce se zaměřuje na teoretická ...