Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

    Sochorová, Ingrid
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.